Dutch Biorefinery Cluster

In het Dutch Biorefinery Cluster (DBC) werkt een aantal toonaangevende partijen uit de agro-industrie, tuinbouw en de papier- en kartonindustrie samen aan innovatieve marktkansen. De NOM is één van de initiatiefnemers van het DBC en vervult een belangrijke rol als aanjager van het cluster.

De bedrijven die in het DBC samenwerken zoeken naar efficiëntere benutting van biomassa. Ze doen dat door hun kennis en ervaring over gebruik van biomassa in de productieprocessen te delen. Voor de agrifood-, tuinbouw- en papiersector is hier een belangrijke rol weggelegd, want deze sectoren verwerken een grote hoeveelheid biomassa. De winst die hier wordt geboekt betekent een stap richting een meer duurzame economie, want er kan meer uit plantaardige grondstoffen worden gehaald en vaak kunnen bij- of restproducten weer als grondstoffen worden gebruikt. Ook kostenreductie krijgt aandacht.

Het DBC biedt de Noord-Nederlandse economie als geheel kansen. Zowel de papierindustrie als de tuinbouw- en agro-foodsector leveren een belangrijke bijdrage aan de regionale productie en werkgelegenheid. Deze sectoren kunnen door innovatie en samenwerking waarde toevoegen aan hun producten. Zo levert de biobased economy een gebied met grootschalige landbouw nieuw perspectief aan de agro-sector.

In het DBC hebben de volgende bedrijven en organisaties kun krachten gebundeld:
• Cosun
• Friesland-Campina
• AVEBE
• Productschap Akkerbouw
• Courage
• De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken
• Productschap Tuinbouw / Kenniscentrum Plantenstoffen
• NV NOM

Meer informatie over het Dutch Biorefinery Cluster

 

Delen via Whatsapp: