Fonds Support Noord

De NOM beseft als geen ander dat het voor een gezonde economische ontwikkeling van belang is dat de beschikbare middelen van regionale investeringsfondsen gemakkelijk hun weg vinden naar het MKB. Fonds Support Noord geeft zowel bestaande als nieuwe fondsinitiatieven de kans om een beroep te doen op de kennis, ervaring, processen en systemen van de NOM.

Maatwerk
Wie bij Fonds Support Noord aanklopt voor fondsmanagement kan rekenen op volledige dienstverlening: van investment management, juridische ondersteuning en administratieve taken tot en met de rapportages en control. Fondsmanagement betreft dus de volledige uitvoer van het fonds. De fondseigenaar wordt 100 procent ontzorgt.

Voor partijen die graag zélf willen acquireren en investeringsbeslissingen nemen, maar de contractvorming, boekhouding en verantwoording liever in deskundige handen leggen, is ook alleen administratief fondsbeheer mogelijk. In dit geval biedt Fonds Support Noord mid- en backoffice werkzaamheden inclusief rapportage en control.

Publiek belang
Fonds Support Noord is beschikbaar voor fondsinitiatieven met een Noord-Nederlandse focus; overheidsgerelateerde organisaties of partijen met een (deels) ideële doelstelling die het publieke belang dienen in de noordelijke provincies. Private partijen die vanuit winstoogmerk investeren komen niet aanmerking voor de support van de Fonds Support Noord.

Delen via Whatsapp: