Terug naar Financieringsproces Bekijk het financieringsproces

Het proces van financieren voor bedragen boven de € 200.000,-

In zeven stappen op weg naar een financiering boven de €200.000,- (aandelenparticipatie eventueel met een achtergestelde lening).

 • Kennismaking

  binnen 5 dagen

  Het eerste contact is vaak telefonisch. In dit gesprek proberen we vast te stellen of jouw financieringsvraag bij de NOM past. Blijkt dit het geval te zijn, dan maken we snel een afspraak. We horen dan graag meer over je plannen en vertellen je wat we voor je kunnen betekenen. En wat we van jou verwachten in een financieringstraject. Je hoeft nog niet een compleet uitgewerkt plan te hebben.

 • Vervolgcontact & intentieverklaring (LOI)

  2 - 4 weken

  We vragen informatie op en deze informatie zal aanleiding zijn voor vragen. We hebben daarom meerdere keren contact met elkaar, zodat wij goed snappen wat je bedrijf doet en wat de plannen zijn en je een goed beeld krijgt wat de NOM hierbij kan betekenen. Als we met elkaar verder willen bespreken we op hoofdlijnen onder welke condities we willen financieren. Aan de hand hiervan wordt een LOI (Letter of Intent) opgesteld. Hierin staat in hoofdlijnen beschreven hoe we willen gaan financieren en onder welke voorwaarden. Dat kan ook gaan over het benoemen van een Raad van Commissarissen of adviseurs voor jouw bedrijf. Van beide kanten is het dan niet meer helemaal vrijblijvend.

 • Onderzoek en goedkeuring

  4 - 8 weken

  Wij vragen waarschijnlijk meer informatie op. We toetsen of de verstrekte informatie klopt en of wij de kansen van jouw plan net zo positief inschatten als jij. Omdat de NOM in handen is van de overheid zullen wij bij de beoordeling naast een gezond rendement ook andere zaken meewegen, zoals innovatie en werkgelegenheid. We hebben meerdere keren contact in dit proces. Je zal dit best wel eens irritant vinden en je afvragen of er uberhaupt nog meer vragen gesteld kunnen worden. Realiseer je hierbij dat het geld waarmee wij investeren geld is dat beschikbaar is gesteld door de overheid, en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
  Voor de goedkeuring van jouw aanvraag worden bij de NOM een aantal stappen genomen. Denk aan goedkeuring door het Management Team en de Investeringscommissie van de NOM. Onderdeel hiervan is ook dat jij gevraagd wordt een korte presentatie van je plannen te geven. Het doen van een goede pitch is dus belangrijk! De pitch kunnen we eventueel samen voorbereiden.

 • De contractfase

  1-2 weken

  Alle afspraken leggen we vast in een contract. Dit kan een lastige fase zijn omdat het om juridische documenten gaat. En die staan soms vol met ‘moeilijk taalgebruik’. Terwijl we tegelijkertijd allebei goed willen vastleggen hoe we met allerlei mogelijke toekomstige situaties zullen omgaan. En we elkaar, ondanks de juridische terminologie, nog steeds goed begrijpen.

 • De closing

  2 - 4 weken

  We zijn er uit! Veelal zijn er een aantal maanden verstreken sinds het eerste contact. Meestal is er een aandelentransactie bij de notaris en tekenen we een leenovereenkomst. We proosten bij gelegenheid op een mooie gezamenlijke toekomst!

 • Het beheer

  Tijdsduur verschilt per bedrijf

  We spreken elkaar regelmatig over hoe het gaat. We ontvangen tussentijdse  cijfers van jou en we overleggen over belangrijke beslissingen. Tijdens het beheer staan voor ons altijd twee dingen voorop: het belang van jouw bedrijf en het belang van de NOM.
  Ook horen we graag of we kunnen meedenken over bepaalde strategische of organisatorische uitdagingen die je tegenkomt en zetten we graag het netwerk van de NOM in waar dit kan bijdragen aan de plannen die je hebt.

 • De exit

  De tijdsduur verschilt per bedrijf

  Op het moment dat dit passend is, nemen we weer afscheid van elkaar. Doorgaans is dit ergens tussen de 4 en 8 jaar,maar dit kan langer (of een enkele keer korter) zijn. Dit verschilt per onderneming. Het afscheid nemen kan op allerlei manieren. De NOM wil het bedrijf bij een exit gezond achterlaten en de borging in Noord-Nederland zo goed mogelijk waarborgen. Daarnaast wil de NOM wel rendement maken op haar investering. Dit is nodig om de kosten te dekken en weer in nieuwe bedrijven te investeren.

Meer weten over het financieringsproces? Neem contact op met Danielle.

Bekijk het profiel