Financiering van ideeën mogelijk via Innovatiefonds Noord-Nederland

Stempellogo Innovatiefonds zonder pay off_RGB300Het vinden van een financier is vandaag de dag voor een ondernemer geen sinecure. Zeker als het gaat om financiering van ideeën. Ideeën die veelal tot innovaties leiden.  Maar het proces naar die innovatie is kostbaar. Banken zijn gezien de huidige economische situatie  terughoudend en zullen deze fase van de product life cycle zelden financieren. Het Innovatie Fonds Noord-Nederland doet dit, binnen de gestelde randvoorwaarden, wel en beschikt over kapitaal om te investeren in innovatieve ideeën voor ondernemers in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Innovatie
Innovatie is essentieel om te blijven concurreren. Dit geldt voor alle branches: van ict tot maakindustrie. Het Innovatie Fonds Noord-Nederland wil met het beschikbare kapitaal innovatie voor MKB ondernemingen bevorderen door het verstrekken van risicodragende financiering. Financiering kan bestaan uit eigen middelen van de ondernemers (in geld, uren en ingebrachte goederen), subsidies en risicodragend kapitaal. Het Innovatie Fonds Noord-Nederland kan alleen meedoen als de ondernemers (er moeten altijd minimaal twee ondernemers mee doen) zelf tenminste de helft van het totale budget, na aftrek van subsidies, inbrengen. Dit gebeurt altijd in de vorm van een participatie. De bijdrage van het Innovatie Fonds Noord-Nederland is minimaal € 50.000,- en maximaal € 1.000.000,-.

Sander Oosterhof, Manager Business Development en Foreign Direct Investment NV NOM: “Wij denken met de komst van het Innovatie Fonds Noord-Nederland, een gat in de markt te kunnen dichten voor MKB-ers. Het proces van idee leidend naar een vermarktbaar product is complex. Financiering is noodzakelijk maar nauwelijks te vinden. Samen met het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, willen we met het Innovatie Fonds Noord-Nederland dit gat dichten.”

Randvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het Innovatiefonds Noord-Nederland moet aan een aantal criteria worden voldaan. Welke dit zijn is te achterhalen via de innovatiecheck op nom.nl

Bron: NV NOM

Delen via Whatsapp: