Alex Berhitu: “Trots op wereldwijde erkenning van de Water Alliance”

Alex Berhitu: “Trots op wereldwijde erkenning van de Water Alliance”

“Ik ben namens de NOM vanaf het begin betrokken bij dit business development project en ik ben heel erg trots op wat we in de afgelopen tien jaar hebben bereikt. Daarnaast word ik er heel blij van om partijen te verbinden en innovaties verder te brengen.”

Van regionaal project tot landelijk samenwerkingsverband

“De Water Alliance is hier in Noord-Nederland ontstaan op initiatief van regionale overheden, kennisinstituut Wetsus en een handjevol ondernemers. Zij wilden met hulp van de NOM de krachten bundelen op het gebied van watertechnologie om gezamenlijk meer business te genereren. De NOM heeft een projectvoorstel geschreven en een EFRO-subsidie aangevraagd bij SNN. Dat was de start van oorspronkelijk een vierjarig subsidieproject waarin ondernemers, kennisinstellingen, drinkwaterbedrijven en waterschappen samenwerken aan een cluster rondom innovatieve en duurzame watertechnologie.

Ons doel was om de gefragmenteerde watertechnologie in Noord-Nederland te verbinden en daarmee zichtbaarder maken. Deze sector moet het vooral hebben van de export, maar als mkb-bedrijf ben je eigenlijk te klein om op te vallen in het buitenland. Met de Water Alliance hielpen we de noordelijke watertech-bedrijven om als één gezicht naar buiten te treden.

We kwamen eigenlijk al snel tot de conclusie dat deze samenwerking té belangrijk was om tot het Noorden te beperken. De mondiale uitdagingen op het gebied van water kun je immers niet alleen oplossen met de bedrijven hier. Nu komt nog ongeveer zestig procent van de leden uit Noord-Nederland en veertig procent daarbuiten. Deze verhouding wordt bovendien steeds representatiever voor de hele sector, omdat de meeste nieuwe leden afkomstig zijn uit andere regio’s. Zo maken we optimaal gebruik van alle kennis en watertechnologie die in ons land aanwezig is en kunnen we ons echt profileren als Nederland Waterland.”

Serieuze gesprekspartner voor waterhubs overal ter wereld

“Dat de Water Alliance inmiddels wereldwijd bekend is, daar ben ik natuurlijk heel erg trots op. Het is voor mij de bevestiging dat we het goed hebben aangepakt. We zijn uitgegroeid tot een serieuze gespreks- en samenwerkingspartner voor waterhubs over de hele wereld. Ik durf de Water Alliance echt uniek te noemen, niet alleen voor Nederland maar ook internationaal. Wat het vooral bijzonder maakt is dat op de WaterCampus in Leeuwarden alles samenkomt: zowel het bedrijfsleven als de wetenschap en de overheid zijn hier vertegenwoordigd. Zo staat met recht op de gemeenteborden te lezen: “Leeuwarden, Capital of Water Technology”.

Ik denk dat het succes voor een groot deel is te danken aan het feit dat deze drie elementen samenkomen in één ecosysteem voor innovatieve watertechnologie. Andere landen hebben vaak niet zo’n compleet ecosysteem. Meestal vormt slechts één van de drie elementen – overheid, bedrijfsleven of wetenschap – de kern van het cluster. De organisaties en faciliteiten die wij tot onze beschikking hebben, zie je nergens ter wereld. Ik zie het als een groot compliment dat we in het buitenland worden gekopieerd. Op de WaterCampus hebben we bijvoorbeeld demosites ingericht waar bedrijven hun innovaties kunnen testen. Alle vergunningen zijn al geregeld, zodat bedrijven dit niet zelf hoeven te doen en de doorlooptijd veel korter is. We zien nu dat watertech-clusters in andere landen dit ook zo willen aanpakken.

Iets anders waar ik heel blij mee ben, is dat we de WaterCampus in Leeuwarden internationaal op de kaart hebben weten te zetten. Het is echt een pareltje in de regio. Toen we net begonnen vroeg iedereen zich af waarom we deze campus in het hoge noorden gingen inrichten, ikzelf incluis. Inmiddels vindt iedereen – tot in Azië aan toe – het vanzelfsprekend dat Leeuwarden het centrum is van de watertechnologie. Vroeger moesten wij altijd afreizen naar de Randstad om ons verhaal te doen voor buitenlandse delegaties, terwijl het natuurlijk veel handiger is om dingen te laten zien op de campus zelf. Nu willen buitenlandse gasten juist graag naar Leeuwarden komen. Over logistieke bezwaren hoor je niemand meer! Onlangs hebben we zelfs een Noors bedrijf mogen verwelkomen dat nu op de campus is gevestigd. En het leuke is dat het bedrijf ons heeft benaderd, omdat ze hun technologie vanuit eigen land niet de markt op kregen.”

Partijen verbinden om de ondernemer verder te helpen

“Wat ik zo mooi vind aan dit project is dat het bewijst dat we samen zo veel meer kunnen bereiken dan als individu. Iedereen heeft elkaar nodig om écht te innoveren op het gebied van watertechnologie. Het voordeel van mijn rol vanuit de NOM en de Water Alliance is dat ik verder kan kijken dan waar de bedrijven voor staan. Ieder individueel bedrijf wil natuurlijk meer exposure, maar ik kan met een objectieve blik bepalen waar de markt behoefte aan heeft en welke innovaties daarvoor nodig zijn. Vervolgens breng ik de juiste mensen bij elkaar, binnen de Water Alliance maar ook daarbuiten. Dat maakt het werk voor mij ook zo leuk. Ik hoef me niet te beperken tot het op de markt brengen van een specifiek product of technologie.

Wat mij ook motiveert is dat ik de ondernemer op vele andere terreinen verder kan helpen. Bij de NOM kijken we wat de onderneming nodig heeft en denken we mee over financiële middelen, kansen in de markt, of praktische zaken zoals het opvangen van fluctuaties in opdrachten en productieaantallen. Een mooi voorbeeld van dat laatste is dat we Hydraloop, een bedrijf dat huishoudelijke waterzuiveringssystemen bouwt, in contact hebben gebracht met een onderneming die een gedeelde productiefaciliteit voor bedrijven biedt. Dat maakt het mogelijk om de productie flexibel aan te passen aan de vraag, zonder overbodige kosten.

Namens de NOM ben ik voor de Water Alliance de schakel die partijen samenbrengt en ondernemers adviseert. Maar daarna moeten ze er zelf een succes van maken. En daarbij gaat het ook om vertrouwen en de klik die mensen met elkaar hebben. Juist dat persoonlijke contact is heel erg belangrijk. Het is natuurlijk prachtig als we horen dat de relaties die wij mede tot stand brengen uiteindelijk tot grote commerciële successen leiden. Een recent voorbeeld daarvan is een bedrijf dat een miljoeneninvestering heeft gedaan in de technologie van een van de leden van de Water Alliance.”

Het kloppende hart van de Europese watertechnologie

“Door de mooie krachtige boodschap die we uitdragen, is de Water Alliance uitgegroeid tot wat het nu is. En van dit succes profiteert iedereen in de regio. Een samenwerkingsverband als de Water Alliance leidt indirect tot meer omzet en werkgelegenheid en bevordert een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven. En dat is uiteindelijk waar we het bij de NOM voor doen. Het is altijd onze ambitie geweest om Noord-Nederland aantrekkelijk te maken voor de vestiging van buitenlandse bedrijven en dat begint zijn vruchten af te werpen. Ik zou natuurlijk graag zien dat nog meer bedrijven zich hier vestigen, maar het begin is er.

Daarnaast hebben we nog veel meer ambities voor de Water Alliance. Uiteindelijk willen we door de wereld gezien worden als hét kloppende hart van de innovatieve en duurzame watertechnologie in Europa. We denken groot en daarom profileren we ons als de European Hub for Water Technology. En ook daarmee zijn we op de goede weg. Het feit dat waterhubs over de hele wereld graag met ons willen samenwerken, vormt daarvan voor mij het bewijs. Je kunt immers zelf wel zeggen dat je groot bent, maar het zijn anderen die bepalen of het echt zo is!”