Chemport Europe

Maaike van Heeren

Klinken groene economie en chemische sector als twee termen die niet samengaan? Niets is minder waar. Zonder chemie zijn we nergens. En om de sector toekomstbestendig te maken, moet er aan vergroening worden gewerkt. Dat doel past ook bij de industrieagenda Eemsdelta ; in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarvoor hebben alle betrokken partijen elkaar nodig.

Coalition of the willing

Die partijen vormen dan ook een betrokken groep. Een coalition of the willing. Stuk voor stuk willen ze wat bereiken, bedrijven, kennisinstellingen en overheden, en alleen is dat moeilijk. De NOM is hierbij een regionaal verbindende factor. Ook bij het opstellen van de value proposition van Chemport Europe was de NOM actief betrokken. Chemport Europe is een meerjarig initiatief. Een einddatum is er niet; De projecten binnen Chemport Europe hebben meestal wel een duidelijke kop en staart.

Proeffabriek bioraffinage

Een van de succesverhalen van Chemport Europe? Een proeffabriek voor de bioraffinage van hout in Delfzijl. Technologiebedrijf Avantium zet met deze fabriek resthout om in zuivere glucose, gemengde suikers en lignine. Hoe? Met behulp van zoutzuur uit een AkzoNobel fabriek in Delfzijl. Het resthout, schors, takken en zaagafval, komt van Staatsbosbeheer. De suikers dienen als grondstof voor allerlei producten en lignine kan omgezet worden in stoom en stroom, een manier om fossiele grondstoffen te vervangen.

License to operate

Wat maakt Noord-Nederland nu zo interessant voor de toekomstgerichte chemische industrie? Grondstoffenflexibiliteit. Er is veel landbouw en bos en wil men toch liever grondstoffen importeren, dan kan dat via een haven. Wie betrokken wil zijn bij Chemport Europe, moet willen vergroenen. Vergroening is voor de industrie op langere termijn een randvoorwaarde. “De license to operate”, zegt Errit Bekkering van de NOM, een van de trekkers van Chemport Europe. En wil je als bedrijf iets met groene chemie in Europa? Dan staan de deuren van het ecosysteem Chemport Europe wagenwijd voor je open.