Agrifood & Biobased

Onder de paraplu van Agrifood & Biobased vallen tal van projecten die draaien om het werken met bedrijven in de eigen regio en/of het aantrekken van bedrijven uit het buitenland.

Agrifood & Biobased is al sinds jaar en dag een van de grote thema’s binnen Business Development van de NOM. Zoals ook bijvoorbeeld hightech en watertechnologie dat zijn.

Best belangrijk? Heel belangrijk!

Agrifood & Biobased is niet voor niets een van de belangrijke thema’s binnen de NOM. Het is gestoeld op de sterke positie die Noord Nederland heeft binnen de landbouw. Dat was vroeger al zo, toen in ieder dorp nog een zuivel- en een strokartonfabriek stond, en dat is vandaag de dag zo. Van het grondoppervlak van de Noordelijke provincies wordt maar liefst 70% ingezet voor de landbouw.

Chemport Europe

Een van de grootste projecten die onder Agrifood & Biobased tot wasdom is gekomen, is Chemport Europe. Het vlaggenschip. Dit project draait om het inzetten van biomassa als grondstof voor de chemische industrie. Chemport is een ecosysteem voor de groene chemie. Die vergroening en verduurzaming zijn grote maatschappelijke trends op dit moment. Ook projecten als Food2020 en Bio-economie groene chemie komen voort uit de Agrifood & Biobased stal.

Smart Farming, oftewel slim boeren

Een project dat ook raakt aan meerdere grote maatschappelijke trends tegelijkertijd, is smart farming. Oftewel slim boeren. Hier draait het niet alleen om vergroenen en verduurzamen, maar ook om digitaliseren. Smart farming is niet hetzelfde als precisielandbouw. Smart farming kijkt zowel naar planten als dieren. Zo ging in 2011 bijvoorbeeld het project Smart Dairy Farming van start. Hierbij werden melkkoeien geobserveerd om onder meer kennis te vergaren over voeding en het eerder herkennen van ziektes.

Een gezond ecosysteem

Binnen het thema Agrifood & Biobased wordt altijd uitgekeken naar bedrijven die met de NOM op willen trekken. Programmamanager Eisse Luitjens: “Maar we scouten niet om het scouten. Het gaat erom dat we een gezond ecosysteem neerzetten. Een systeem met kennisuitwisseling, waar bedrijven die elkaar nodig hebben elkaar ook kunnen vinden.”

Ga naar de website van de AgroAgenda