Meer over business development

Business development bij de NOM

Bij de NOM zijn we dol op goede, innovatieve, ideeën uit de drie noordelijke provincies. We helpen graag om ze concreet te maken. Dat doen we door mee te denken over financiering en uitvoering. Ook koppelen we bedrijven aan elkaar. Met een bundeling van kennis en apparatuur groeit een kansrijk idee zo uit tot een groot succes. Business Development zorgt voor een stevig netwerk, helpt bij kennisuitwisseling en het uitvoeren van promotie- en acquisitie. Ook het opleiden van goed personeel is een speerpunt.

Voor wie is Business Development interessant?

Business Development is interessant voor elke ondernemer uit Groningen, Fryslan of Drenthe met een goed idee. Ook ondernemers die al vergevorderd zijn met hun plannen, maar behoefte hebben aan een samenwerkingspartner of een second opinion, kunnen bij de NOM terecht. We geven zelf geen advies, maar fungeren als matchmaker. We zoeken in ons uitgebreide netwerk naar de juiste partij om mee te sparren. Als we mogelijkheden zien tot het clusteren van initiatieven, zetten we een project op. In de afgelopen 5 jaar koppelden we 100 bedrijven in 25 projecten.

Voorbeelden van succesvolle projecten

Kennis en kunde bundelen, levert vaak prachtige samenwerkingen op. Voorbeelden van projecten die zijn opgestart na bemiddeling van de NOM:

  • Food2020: Een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven uit Nederland en Duitsland. Samen zoeken we naar een antwoord op de vraag: “Hoe ziet de toekomst van de voedselindustrie eruit?” Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe verwerkingsprocessen, duurzame productie en verbeterde arbeidsvoorwaarden binnen de food sector.
  • Water Alliance: In dit cluster werken ruim 100 bedrijven samen aan slimme oplossingen op het gebied van watertechnologie. Denk bijvoorbeeld aan het reinigen van afvalwater in de textielindustrie of het verrichten van onderzoek met sensortechnologie bij de grootste drinkwaterleveranciers.
  • Region of Smart Factories: Veertig bedrijven uit Groningen, Friesland en Drenthe ontwikkelen de Fabriek van de Toekomst, waarbij de focus ligt op de producten en productieprocessen. En de samenwerking gaat nog verder. Er wordt aan een Region of Smart Factories gewerkt waarbij ook onderwijs en onderzoek betrokken zijn.