De NOM als financier

NOM Finance wil bedrijven laten groeien. Ze doet dat door financiering te verstrekken aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen. Deze financiering wordt verstrekt aan zowel startende bedrijven als aan bedrijven die willen groeien of een overname willen doen. De financiële betrokkenheid is altijd voor een bepaalde periode. Daarna worden de aandelen (terug)verkocht, wordt de eventuele lening afgelost en wordt de opbrengst elders geïnvesteerd.

Snelle winst is geen doel, een actieve partner zijn en een bedrijfsspecifieke aanpak wel. NOM Finance biedt naast kapitaal ook denkkracht, advies en begeleiding met als doel: groei van omzet, winst en duurzame werkgelegenheid. NOM Finance heeft circa € 90 miljoen aan financiering uitstaan bij bijna 100 ondernemingen.

Is NOM Finance wellicht ook uw toekomstige financier? Doe de NOM Financieringscheck. Na het beantwoorden van slechts zeven vragen weet u of u in aanmerking kunt komen voor een passende financiering voor uw bedrijf en of een gesprek met een van de investment managers zinvol is.

 

 

Delen via Whatsapp:

Wat relaties over ons zeggen

Lex Rademaker (Longbloom)

‘Zonder hulp van de NOM bij het opstarten van onze eigen productie was het niet gelukt om samen met Kiaraflowers.com in Equador ons schone innovatieve productieproces voor Preserved Flowers te introduceren. De kapitaalinjectie van NOM heeft gezorgd voor een levensvatbaar bedrijf’.