Blog Siem Jansen: ‘Klimaattop?’

Naarmate er meer collega’s op vakantie gaan neemt de drukte af en is er tijd om stil te staan bij wat er om je heen gebeurt. Neem het bericht van een grote noordelijke klimaattop in november. Op het eerste gehoor een prima idee. Hoe kunnen we met z’n allen in het Noorden een bijdrage leveren aan de mondiale klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd bekruipt mij daarbij het gevoel dat we toch wel erg pretentieus bezig zijn. Blijf vooral praktisch.

Kijk, iedereen, althans hier, is overtuigd van de noodzaak om bij te dragen aan dit grote thema. Ideeën genoeg, qua uitvoering zijn er ook genoeg initiatieven waarbij ondernemingen betrokken zijn. Investeringen door ondernemers gaan allemaal in dezelfde duurzame richting. Er ligt een groot plan voor de ‘waterstof-economie’. Op 5 oktober is er een conferentie met de best practices van circulaire economie.

Tegelijkertijd is er sprake van tegenstrijdigheid. De toename van internet bestellingen zorgt voor meer verkeersbewegingen. De positionering van functies in de binnensteden zoals horeca, coffeeshops en dergelijke zorgt voor nog meer verkeer. Anderzijds neemt het elektrisch fietsverkeer toe en worden fietspaden te smal terwijl tegelijkertijd de afstand huis/school en huis/werk mentaal verandert; je kunt over grotere afstanden reizen per fiets en wat zijn de gevolgen voor het OV? En ja, wat dat betreft leven we in een periode van transitie waarbij zich veel kansen voordoen om de genoemde trends te beïnvloeden.

Natuurlijk zijn er nog veel meer praktische voorbeelden te noemen van tegenstrijdigheden enerzijds en transitiemogelijkheden anderzijds. Als je maar vooral praktisch aan oplossingen werkt, soms voor de korte en soms voor de langere termijn.

Waar gaat dit nu tussen kop en staart heen? De mijmeringen van de zomer leiden tot bovengenoemd bedenksel. Daarin spelen wij allen een grote rol, want o ja, ik stap straks ook in een vliegtuig en koop mijn geweten af met een CO2 bijdrage. Klimaattop? Daarvoor hoeven we niet meer de grote bevlogen verhalen eerst aan te horen, maar kijken naar wat ons eigen gedrag en onze eigen keuze voor invloed hebben op dit thema. Vandaar uit oplossingen bedenken en aandragen, dan heeft zo’n top zin, al kan de uitkomst best pijnlijk zijn.

Delen via Whatsapp:

Meer artikelen

Op zoek naar een passende financiering voor uw bedrijf?