Terug naar het overzicht

Siem Jansen: ‘Vakmanschap is meesterschap’

27-10-2016

Vakmanschap is meesterschap. Ja, nog steeds een goede reclameboodschap die we direct koppelen aan dat Twentse biermerk. Maar los daarvan is het natuurlijk wel een cliché en clichés zijn altijd waar. Dat vakmanschap koppelden we vroeger vaak aan ambachten. Die gedachte zat ook verstopt in de bijbehorende reclamefilm. Nog steeds zie je de associatie tussen het ‘oude’ vakmanschap en de moderne tijd terug komen in de reclamewereld. Het heeft dus een positieve lading.

Veel innovatie in organisaties is terug te voeren op technieken en methodes uit de oude ambachten. TNO Delft bijvoorbeeld maakt gebruik van oude breitechnieken om te kijken of koolstofvezels ten behoeve van de luchtvaart extra sterk gemaakt kunnen worden. Denk ook aan verduurzamingstechnieken voor hout voor de introductie van verfstoffen op oliebasis.

 

In verschillende landen wordt gewerkt aan inventarisaties van oude technieken en hoe deze technieken worden toepast. In Portugal bijvoorbeeld is een lange traditie van werken met kurk. Hoe en wat ambachtslieden daarmee deden wordt nu vastgelegd om het niet verloren te laten gaan.

De gedachte achter dit soort initiatieven is enerzijds cultuurgoed vastleggen, maar zeker ook nieuwe combinaties tot stand brengen. Met 3D printing kun je veel technieken nabootsen, maar dan moet je wel weten hoe dat in elkaar zit. En ook wat de kwaliteit daarvan was en is.

We hebben er mijns inziens belang bij om ambachtswerk niet alleen te waarderen, maar ook goed vast te leggen. En juist ambachtslieden/vakmensen in te schakelen bij nieuwe toepassingen.
Vakmanschap is meesterschap, laten we dat nog lang koesteren.


Meer lezen

Gerelateerde blogs


Aanmelden voor de NOMMER