Terug naar het overzicht

Siem Jansen: ‘De overheid is onbetrouwbaar’

19-10-2015

Borrelpraat, u kent dat wel. De gelegenheid om je eens lekker af te reageren. Overheidsinstelling X die weer eens enorm traag is in haar besluitvorming, en ambtenaar Y die terugkomt op een eerder gedane toezegging. En wanneer u dit vertelt, zullen anderen instemmend knikken.

Hoe betrouwbaar is de overheid? Dat hangt ervan af over wie je het hebt. Wanneer u afspraken wilt maken met ambtenaren over vergunningen dan gaat u er wellicht vanuit dat het daarmee geregeld is. Weliswaar moet er vaak nog een procedure gevoerd worden maar u mag ervan uitgaan dat de vergunning er uiteindelijk komt.

NOM directeur Siem Jansen: 'De overheid is onbetrouwbaar'

Dat is dus niet per definitie waar. Immers beroep en bezwaar van burgers kunnen nog roet in het eten gooien. En soms het openbaar bestuur ook, in de vorm van volksvertegenwoordigers die een bestuurder terug fluiten. Wanneer het gaat om beleid, bijvoorbeeld parkeerbeleid of terrassenbeleid dan kan een bestuurder met een bedrijf of ondernemersclub een afspraak maken over wat hij/ zij wil realiseren. Maar ook dan geldt dat de politieke besluitvorming heel anders kan uitpakken.

Voor ondernemers voelt het dan vaak als een onbetrouwbare overheid. In de praktijk noemen we dat democratie. Ik denk dat je als ondernemer, maar ook als individuele burger, altijd te maken hebt met ambtenaren en bestuurders die best afspraken willen maken, maar altijd met een disclaimer “behoudens goedkeuring door…”. Dat is frustrerend, maar houd dat als ondernemer altijd in het achterhoofd. Wanneer u dat niet doet, ontstaat gemakkelijk het gevoel van de onbetrouwbare overheid. Een voortdurende bron van frustratie en onbegrip ligt daarbij op de loer en kan de sfeer al snel verzieken.

Mijn tip: realiseer je goed wie welke rol speelt en met welke (on) mogelijkheden. En help elkaar om de gezamenlijke afspraken wel te realiseren. Voor de hand liggend? Ja, maar waarom gaat het dan nog zo vaak mis en leidt dat tot borrelpraat om af te reageren?


Meer lezen

Gerelateerde blogs


Aanmelden voor de NOMMER