Terug naar het overzicht

Siem Jansen: ‘De ondernemer als bestuurder’

01-10-2015

Er wordt wel gezegd dat er meer ondernemers zitting moeten nemen in het bestuur van de verschillende overheden. De gedachte daarachter is dat het bestuur dan beter verloopt. Wanneer dat in de praktijk gebeurt valt het voor de persoon in kwestie (de ondernemer) nogal eens tegen om die gedachte waar te maken. Waarom? Omdat het openbaar bestuur per definitie complex is.

Parlement, staten of gemeenteraad fungeren vaak als een publieke raad van commissarissen die in veel gevallen toestemming moeten geven. En daar waar een raad van commissarissen zich richt naar het belang van de onderneming is dat bij de gevarieerde politiek instellingen niet eenduidig. Diverse partijen met verschillende opvattingen maken dat lastiger. En dat naast het feit dat de ‘klant’ van het bestuur een burger is.

Zet twee of drie burgers bij elkaar en dan is het al de vraag of ze het eens zijn, laat staan grotere groepen. Terwijl de ondernemer één focus heeft, de continuïteit van de onderneming en hoe dat te borgen. Meestal met een eenduidige groep klanten, ofwel B2B of B2C. Ik heb het dan vooral over MKB bedrijven. Bij grote concerns zie je veel vaker dat ze op overheden lijken qua besluitvorming door het aantal lagen en bedrijfsonderdelen waaruit zo’n bedrijf is samengesteld.

Is mijn conclusie richting ondernemer dan: niet doen? Nee, zeker niet. Maar weet vooraf waar je aan begint en vooral waarom. Dat laatste helpt je het meest om te besturen. Want besturen is toch:

  1. Vooral een visie hebben en daaraan vasthouden.
  2. De kwaliteit bezitten om die visie te verwezenlijken ondanks tegenstrijdige belangen.

Meer lezen

Gerelateerde blogs


Aanmelden voor de NOMMER