Terug naar het overzicht

Siem Jansen: ‘Neem de tijd voor het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf’

17-12-2015

Een paar dagen geleden was ik op bezoek bij de directeur van een grote onderneming in Noord-Nederland. Een kennismakingsgesprek waarbij verschillende zaken aan de orde kwamen. We spraken over de positie van dit bedrijf in de regio maar ook over andere onderwerpen waar men zich vanuit de onderneming druk om maakt. Ook hier is, niet verrassend denk ik, ‘geschikte medewerkers’ bijna altijd topic nummer 1.

Grote jongens en kleine jongens
Wat mij daarbij vaak opvalt is dat grotere bedrijven vaak wel een strategische personeelsplanning hebben en veel kleine ondernemingen niet. Nu kun je zeggen dat de grotere jongens en meisjes daarvoor eigen HRM afdelingen hebben en dat is meestal ook zo. Maar dat neemt niet weg dat dit voor elke

ondernemer een item zou moeten zijn. Je zou altijd goed in kaart moeten hebben welke mensen je nu hebt, welke gaan vertrekken op basis van leeftijd én welke kwaliteiten je vandaag, maar zeker ook in de toekomst, denkt nodig te hebben.

En ja, ik begrijp dat veel ondernemers dat allemaal tussen alle drukte door moeten oppakken. En ja, ik begrijp ook dat sommige vragen lastig zijn. Maar volgens mij moet je ze echt beantwoorden en hier aandacht aan besteden wil je op langere termijn de continuïteit van je bedrijf overeind houden.
Hoe lang doet u over een investeringsbeslissing van een ton voor een nieuwe machine en hoe veel tijd neemt u voor nadenken over uw belangrijkste kapitaal nu en in de toekomst : uw huidige en toekomstige medewerkers?


Meer lezen

Gerelateerde blogs


Aanmelden voor de NOMMER