Terug naar het overzicht

Siem Jansen: ‘Blockchain. Snapt u het’?

15-11-2017

Wat is blockchain? Geen idee. Ik behoor evenals de meeste Nederlanders en het overgrote deel van de wereldbevolking tot de groep die de techniek niet snapt. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze techniek onze samenleving radicaal gaat veranderen.

Niet zozeer de techniek op zich, maar vooral de toepassing ervan. Wat te denken van zeggenschap over je eigen medische dossier waar je op elk gewenst moment toestemming voor kunt geven omdat jij dat bepaalt. Of het verkorten van de interacties van uitbetaling van rekeningen naar direct ‘peer to peer’ waardoor transactiekosten omlaag kunnen. Ik denk dat veel toepassingen ons als persoon meer mogelijkheden geven om regie te voeren en zelf onze privacy te bewaken.

Siem Jansen: 'Blockchain. Snapt u het'?

Internationaal zaken doen met meerdere partijen wordt ook eenvoudiger en meer betrouwbaar. Dit verruimt de mogelijkheden van de MKB-er wanneer hij of zij met producten nieuwe markten wil betreden. Vanzelfsprekend ook omgekeerd richting Nederland. Een uitdagende markt, niet alleen qua prijsvorming, maar ook op het gebied van kwaliteit. Bovendien maakt de blockchain het heel goed mogelijk om alle stappen in een productieproces te volgen waardoor consumenten bewuster kunnen kiezen op aspecten zoals bijvoorbeeld duurzaamheid of kinderarbeid.

Ook al snap ik de techniek niet, ik zie zeker kansen. Veel kansen. In Noord-Nederland kunnen we mijns inziens voorop lopen in het ontwikkelen van toepassingen op dit terrein waarmee we tevens ons economisch verdienmodel vergroten.

Meedoen? Kijk eens op op de websites van Dutch Digital Delta en van Dutchchain:

https://www.dutchdigitaldelta.nl/blockchain
https://www.dutchchain.com/


Meer lezen

Gerelateerde blogs


Aanmelden voor de NOMMER