Terug naar het overzicht

Siem Jansen: ‘Beter goed gejat dan slecht bedacht’

30-08-2016

Een paar weken geleden las ik in de NRC een bijdrage over de samenwerking tussen starters en gevestigde ondernemers. Of eigenlijk over het ontbreken van die samenwerking. De conclusie van de auteurs was dat er veel starters zijn die sneuvelen in schoonheid. En er daarnaast veel ideeën leven bij gevestigde ondernemers die niet verder komen omdat ze te druk zijn met het runnen van de tent. Om te vernieuwen bepleiten zij een intensievere samenwerking tussen starters en gevestigde ondernemers.

Ik ben het van harte met ze eens dat verbindingen tussen deze twee groepen ons economisch verder gaan helpen. Ik merk ook bij veel ondernemers de bereidheid om hiermee aan de slag te gaan. Recent nog bij een groep Friese ondernemers. Maar hoe dan? Tegelijkertijd zijn veel starters druk met hun eigen toko bezig om die tot een succes te maken. Terwijl we weten dat het grootste deel van de starters het uiteindelijk niet red. Hoe komt dat?

Siem Jansen: 'Beter goed gejat dan slecht bedacht'

Tijd en aandacht
In essentie is het antwoord op beide vragen mijns inziens hetzelfde: tijd en aandacht. Te weinig tijd en aandacht voor vernieuwing omdat de tent moet draaien bij gevestigde ondernemers. En te veel tijd en aandacht voor het eigen bedrijf of product bij starters waarbij vaak vergeten wordt dat anderen zinvolle adviezen en ervaring kunnen inbrengen.
Tja en dan … hoe breng je die twee werelden dan bij elkaar? Ik heb de oplossing nog niet. Ja, organiseer bijeenkomsten waar starters en gevestigde ondernemers elkaar ontmoeten, regel meetings en dergelijke. Dat zijn voor de hand liggende oplossingen. Zoek ook online contact in de social media wereld. Probleem hierbij is dat veel ondernemers daar weinig mee doen.

Kortom, hoe helpen we elkaar aan goede ideeën om de verbindingen tot stand te brengen? Mijn voorstel is om hier eens aan het einde van de middag/begin van de avond met ondernemers (startende én gevestigde) over door te praten. Doet u mee? Stuur een mail via jansen@nom.nl. Ik hoor graag van u!


Meer lezen

Gerelateerde blogs


Aanmelden voor de NOMMER