Terug naar het overzicht

Siem Jansen: ‘Heb aandacht voor je personeel’

03-08-2015

In een eerdere bijdrage heb ik iets geschreven over de rol van de banken. Veel ondernemers maken zich daar druk om. Ik denk dat we de aandacht meer moeten richten op personeelsbeleid. Nu we uit de dip komen en het perspectief steeds beter wordt, neemt de vraag naar personeel weer toe.

Daar komt bij dat het probleem van personeelstekorten door de crisis van de afgelopen jaren opgeschoven is. Maar alleen al vanwege de afnemende instroom van jongeren zal de druk op de arbeidsmarkt de komende jaren weer toenemen.

Wat mij opvalt is dat veel ondernemers zich wel druk maken over het opleidingsniveau vanuit de scholen, maar vaak nauwelijks zicht hebben op het verloop in eigen huis. Wie kan wat? Hoe lang blijven mensen nog bij mij in dienst? Voorzie ik een tekort in de komende jaren? Kortom strategisch personeelsbeleid lijkt me van groot belang voor elke ondernemer om succesvol te zijn en te blijven.


Meer lezen

Gerelateerde blogs


Aanmelden voor de NOMMER