Ik ben Jens Ruesink en manager van het innovatiefonds Noord-Nederland en blog over ondernemerschap, innovatie en financieringen. Het innovatiefonds betreft een investeringsfonds die u als ondernemer in staat stelt om innovatieve ideeën naar de markt te brengen.

In mijn werkgebied heb ik veel te maken met innovatie, vandaar dit keer mijn blog over innovatie en geloof me, dit is niet makkelijk. Een snelle blik via google en de social media geven al duizenden hits. Innovatie is een trending topic waar iedereen een mening over heeft, maar waarvan wij eigenlijk niet echt weten wat het is.

Innovatie is complex en heeft voor iedereen een eigen lading. Op de website van de Dikke van Dale staat “invoering van een nieuwigheid”. Niet raar dat dit voor verschillende interpretaties vatbaar is. Voor mij betekent innovatie meer dan invoering van een nieuwigheid.

Innovatie is voor mij een technologische ontwikkeling die zorgt voor vernieuwing en verandering in een markt. Toch zorgt dit in gesprekken met ondernemers altijd voor discussie en dat is begrijpelijk. In dit blog wil ik innovatie verder ontleden en de succesfactoren van innovatie meegeven. Het zal een eerste introductie zijn van een aantal blogs.

In ondernemersland wordt veel gesproken over innovatie. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken samen aan regelingen, programma`s en clusters om innovaties te stimuleren. Innovatie wordt gezien als de sleutel voor succes en een duurzame economie. Terecht of onterecht?….

Persoonlijk ben ik van mening dat innovatie zeker een belangrijke bouwsteen is voor de economie en dat succesvolle innovaties zorgen voor betere concurrentiepositie, werkgelegenheid en economisch rendement. Maar hoe kom je als uitvinder, MKB-bedrijf of multinational nu tot succesvolle innovatie?

Deze vraag is lastig te beantwoorden, aangezien er geen parallel of vast stappenplan is op weg naar een succesvolle innovatie. Hier zitten vele aspecten aan vast. Maarten van Gils (voorheen mijn collega bij KplusV) wist mij twee weken geleden te vertellen dat de wetenschappers Freeman, Lundvall en Nelson hiervoor een mooi model hebben ontwikkeld.

 

Jens Ruesink: Wat is innovatie?

 

Maarten heeft dit vertaald naar vier belangrijke factoren die mede bepalend zijn voor het slagen van een innovatie:

  1. Bedrijfsvoering
  2. Innovator/ondernemer/manager
  3. Faciliteiten
  4. Financiering

Deze zaken dienen op orde te zijn, wil je op termijn een innovatie succesvol naar de markt brengen. Hier zal in de toekomst nader op ingegaan worden.

Innovatie begint met een idee, veelal vanuit praktijkervaringen en onderzoeken. Een idee dient vervolgens ontwikkeld te worden naar een ‘commercieel’ in te zetten product. Dit proces heet het innovatieproces waarbinnen zich langzaam een nieuwe entiteit of een bedrijf ontstaat. In dit innovatieproces dient de innovator/ondernemer allerlei vraagstukken te overwinnen. In dit proces van zaai naar start en later groei zie ik in de praktijk veel innovaties sneuvelen. Niet voor niets wordt dit wel de ‘the valley of death’ genoemd. In een vervolg blog zal ook nader ingegaan worden hoe de ‘Valley of Death’ overwonnen kan worden.

Als ik kijk naar de vier factoren, dan moeten alle vier de factoren goed ingevuld worden. Een goede balans tussen de factoren is wenselijk. Zo moet de onderneming bewust zijn in welke fase het bedrijf zit en welke invulling van de factoren wenselijk is. Een startup heeft tenslotte andere behoeften binnen de vier factoren dan bijvoorbeeld een groeionderneming. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de omgeving.  Een vaak genoemde kreet in ondernemersland is ‘ecosysteem’. Kort gezegd betreft dit een regio waarin partijen samenwerken om innovaties te versnellen en te realiseren. Een bekend voorbeeld is Silicon Valley. Binnen de omgeving en/of het ecosysteem waarin de ondernemer actief is, moeten de vier bouwstenen beschikbaar zijn voor de ondernemer. Dit betekent dat de benodigde elementen en faciliteiten aanwezig moeten zijn in een regio om zo de ondernemer optimaal te kunnen bedienen en daarmee de kans op succes te vergroten. Belangrijk hierbij is dat de ondernemer op de driver seat zit en kansen in de regio weet te benutten. Initiatieven zoals bijvoorbeeld Flinc (www.flinc.nl) kunnen de ondernemer inzicht geven in de omgeving en het ecosysteem.

Vanuit het innovatiefonds is het dan ook van belang dat de vier bouwstenen ingevuld zijn of worden om zo de kans van slagen te verhogen. Daarnaast wordt gekeken naar  het Team, Technologie, Markt en Financiën. Hierover vertel ik graag meer in een volgend blog. Uiteraard denk ik graag met u mee hoe u uw innovatie kunt realiseren. Hou daarbij in het achterhoofd dat het niet alleen gaat om een vernieuwing, maar om een technologische ontwikkeling die zorgt voor vernieuwing en verandering in een markt. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit blog, dan kunt u bij mij terecht. Ik draag graag bij aan de economische ontwikkeling en wil u als ondernemer graag op weg helpen om uw innovatie te realiseren.