Jens Ruesink: ‘Drie valkuilen bij een investeringsaanvraag’

Veel Noord-Nederlandse ondernemers weten de weg naar het Innovatiefonds Noord-Nederland te vinden wanneer zij financiering nodig hebben. Per jaar melden zo`n 100 tot 150 ondernemers zich bij het Innovatiefonds om in aanmerking te komen voor financiering waarvan het grootste deel wordt afgewezen. Het afgelopen halfjaar heb ik geïnventariseerd wat de valkuilen zijn bij het aanvragen van financiering. In dit blog vertel ik hier graag over.

Er zijn verschillende oorzaken voor een afwijzing van onrealistische plannen tot een niet capabel team. Sommige oorzaken zijn goed te voorkomen door betere voorbereiding. Daarom hier een top drie van veel voorkomende afwijzingen en tips om te zorgen dat jou als ondernemer dit niet overkomt.

Oppervlakkige businessplannen

Een businessplan schrijven klinkt makkelijk, maar is van veel ondernemers geen hobby. Dit blijkt ook uit de wisselende kwaliteit van de aanvragen die binnenkomen. De techneuten zijn bijvoorbeeld goed te onderscheiden van de commerciële ondernemers. Het schrijven van een goed businessplan is toch echt vakwerk. Het vertalen van ideeën die veelal in het hoofd zitten in een ondernemingsplan is voor veel ondernemers niet weggelegd. Zinnen als “een goede prijs/kwaliteitverhouding” werken niet. Plannen en ideeën moeten concreet en SMART zijn. Vraag een expert die ondersteunt bij het maken van een businessplan. Initiatieven zoals bijvoorbeeld Flinc kunnen ondernemers helpen met het businessplan.

Jens Ruesink: 'Drie valkuilen bij een investeringsaanvraag'

Onrealistische begrotingen

Ook in het voorspellen van omzetten en kosten blijkt de ondernemer veelal mis te zitten. Ondernemers maken de mooiste voorspellingen met prachtige prognoses en winstverwachtingen, vaak geschreven vanuit een optimistisch perspectief van de ondernemer. Als Investment Manager heb ik de ervaring dat de opgestelde prognoses van een ondernemer in 9 van de 10 gevallen niet uitkomen. Wees daarom kritisch naar jezelf als ondernemer en probeer 3 scenario`s uit te werken. Dit is prettig voor zowel de investeerder als de ondernemer. Ik als investeerder gebruik dit voor het bepalen van milestones. Dit zijn bijvoorbeeld de omzet of het bedrijfsresultaat. Wanneer een ondernemer deze realiseert dan kunnen zij tegen een lucratief bedrag aandelen terugkopen. Het is dus van belang om reëel begrotingen te maken.

Slechte marktvalidatie

Een zeer veel voorkomend issue is de marktvalidatie. Ondernemers zijn optimistisch en de hele wereld zit te wachten op hun nieuwe innovatie. Vrienden, bekenden en familie zijn allemaal enthousiast. Maar wie gaat er daadwerkelijk betalen en het product afnemen? Welke serieuze partijen zijn gesproken en daadwerkelijk geïnteresseerd? Willen zij zich ook al financieel committeren? Dit zijn vragen die veel ondernemers niet concreet kunnen beantwoorden. Het blijft vaak bij: ”Het bedrijf is geïnteresseerd als het product klaar is, maar ze willen eerst het product zien”. Dit voelt voor mij als investeerder als een nette afwijzing. Wees daarom als ondernemer kritisch naar de markt en probeer partners of launching customer ook vroegtijdig formeel te committeren door  een intentieverklaring of samenwerkingsovereenkomst. Doe goed onderzoek met concrete resultaten.

Tot zover deze korte toelichting van drie valkuilen die ik veel tegenkom bij financieringsaanvragen. Doe er je voordeel mee en succes met de volgende financieringsaanvraag.